เปรียบเทียบแผนและเบี้ยประกัน ที่ตรงความต้องการของคุณ

จุดเด่นของประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum

ให้ค่ารักษาหลักล้าน ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง จากการป่วย โดยไม่จำกัดวงเงิน ในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
มีค่าห้องสูงสุด 8,000 บาท / วัน* กรณีที่ต้องนอน โรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
ครอบคลุมความคุ้มครองถึงการ รักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก และโรคร้าย

รายละเอียดและผลประโยชน์ของประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum

อายุที่รับประกันภัย: 30 วัน - 65 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 69 ปี)
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ **
ยื่นบัตร Care Card ก็เข้ารับการรักษาได้ทันที และ
มีเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำ
กว่า 303 แห่งทั่วประเทศ เช็คเลย
ไม่เคลมมีส่วนลด ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ปี
กรมธรรม์ปีแรก 10 % ของค่าเบี้ย
ประกันภัยรายปี และ ปีกรมธรรม์ที่ 2
เป็นต้นไป 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
โบนัสพิเศษ 30 ท่านแรกต่อวัน
ที่ซื้อประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีฯ และกสิกรไทย
รับแพ็กเกจตรวจสุขภาพ
เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้

ทำไมต้องประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum

เป็นประกันสุขภาพ
แบบเหมาจ่าย ไม่จำกัด
วงเงินต่อครั้ง
เพียงยื่นบัตร
ไม่ต้องสำรองจ่าย
เคลมง่าย เคลมไว
ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 15,000 บาท***

ทำไมต้องเจนเนอราลี่ ประกันภัย ไทยแลนด์

ประกันอันดับ 1
จากอิตาลี
ลูกค้ากว่า 200,000 คนทั่วประเทศ
ไว้ใจเลือกประกันสุขภาพเจนเนอราลี่
คุ้มครองทั่วโลก สามารถนำบิลกลับมาเบิกได้ (สำหรับ USA คุ้มครองกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)
  • * แผน 4 สำหรับการรักษาแบบห้องผู้ป่วยปกติ (ค่าห้องที่ระบุในกรมธรรม์รวมถึงค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล)
  • ** เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
  • *** ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้สิทธิทางภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพข้างต้น อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพสำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง (เฉพาะในส่วนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ) แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่ชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) และเมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้เงื่อนไขหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรจะประกาศกำหนดต่อไปภายหลัง
  • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง