เกี่ยวกับเรา

กลยุทธ์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของบริษัทแต่แรก คือการสร้างสถาบันการเงินที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานในธุรกิจท้องถิ่น โดยเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้คุณค่าแห่งความสำเร็จ 5 ประการ

  • การพัฒนาและเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • การมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับลูกค้าและตัวแทนฝ่ายขาย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเราในประเทศไทยและทวีปเอเซีย
  • การสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่แข็งแกร่งสู่กลุ่มลูกค้า ด้วยฐานะความมั่นคงทางด้านการเงิน และการมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น
  • เพื่อให้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นสถาบันการเงินระดับแนวหน้าในประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจภายใต้คุณค่าแห่งความสำเร็จ
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายสาขา
get adobe flash player http://get.adobe.com/flashplayer